U Ujedinjenom Kraljevstvu je sada moguće mlijeko oglašavati kao nehumano

zanimljivosti na temu veganstva

U važnoj odluci, UK Advertising Standards Agency (Agencija za standarde oglašavanja Ujedinjenog Kraljevstva) je presudio u korist Go Vegan World kampanje pod nazivom "Humano mlijeko je mit".

Ovaj mjesec, UK Advertising Standards Agency (ASA) je odbacila sve optužbe protiv kampanje "Humano mlijeko je mit" kao kampanje koja zavarava potrošače, i time je poruka koju je organizacija za prava životinja poručila u vezi mliječnih proizvoda postala važeća. Go Vegan World je lansirao kampanju bilboarda u veljači, fokusirajući se na praksu industrije koja odvaja teliće od majka krava. Od tada je ASA zaprimila sedam zasebnih pritužbi u vezi poruke te marketinške kampanje, uključujući pritužbu National Farmer's Union (Nacionalne udruge farmera), koja je poručila da kampanja prikazuje mliječnu industriju u lažnom svijetlu.

"Marketinška kampanja ističe da problem u mliječnoj industriji nije kako se životinje tretiraju nego to što se uopće iskorištavaju" kaže direktorica Go Vegan World-a Sandra Higgins. ASA je objasnila da bazira odluku na temelju trenutnog stanja industrije mlijeka u Ujedinjenom Kraljevstvu i potvrdila da je rutinska praksa oduzimanja telića od njihovih majki nehumana praksa. "Iako je jezik kojim se prikazala ova praksa bio emotivan i direktan, generalna je praksa da se telići oduzimaju od majki vrlo brzo nakon rođenja, te smo stoga zaključili da marketinška kampanja ne zavarava čitatelje" - istaknula je ASA u obrazloženju.

Ova odluka ne samo da dozvoljava veganskom marketingu da ističe da je mlijeko nehumano nego također označava presedan u diskusiji oko "humanog" statusa svih ostalih praksa koje se rutinski primjenjuju u stočarstvu.

Izvor: http://vegnews.com/articles/page.do?pageId=9846&catId=1 

 

Zašto je mlijeko nehumano, pogledajte na sljedećem videu "DAIRY IS SCARY":